Opće

Hanfa opomenula AZ fond koji upravlja s više od sedam milijardi eura

Autor: Karlo Vajdić

17. studeni 2023, 13:03

Regulator tvrdi da u fondu nisu postupali u najboljim interesima članova fondova

Sporno jedno ulaganje u turističku kompaniju

AZ fond do kraja siječnja mora donijeti detaljniju podjelu klasa imovine

Hanfa opomenula AZ fond koji upravlja s više od sedam milijardi eura
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.

Daniel Kasap/Hina

Karlo Vajdić

Sve vijesti iz rubrike Ostalo

Ostalo

sve vijesti iz rubrike Ostalo