Rude: U Istočnoj Evropi potrošači se odriču čak i najpotrebnijih stvari

20.11.2023 17:12