McGlone: ​​Očekuje se da će se cijena bakra korigirati na oko 8000 dolara

21.05.2024 16:57