Marketing


Bloomberg Adria Hrvatska:

Radnička cesta 180,

10000 Zagreb

Izdavač za Hrvatsku:

HD-WIN Arena Sport d.o.o.

 

Izvršni direktor prodaje Bloomberg Adria

Jasna Bibić

jasna.bibic@bloombergadria.com

+385 91 6500 466

Sales account executive

Romana Vukadin

romana.vukadin@bloombergadria.com

+385 99 393 2680

 

Preuzmite Bloomberg Adria Cjenik

Preuzmite Bloomberg Adria Hrvatska Cjenik političkog oglašavanja